Sunday, 8 May 2011

islam vs muslims

the best thing to do is keep the focus on islam, the religion, the political ideology. to say that "there's no such thing as a peaceful muslim" is to set yourself up for failure. what you can prove is that the koran encourages violence and is full of contradictory teachings (read about the problems with islamic/quranic abrogation). this makes the koran dangerous because there is plenty of room for different interpretations. islam doesnt have a living prophet; it isnt organized in the sense that there are many different sects, but what they all have in common is the koran and the potential to interpret it in a way that brings about fatal consequences. we cannot let islam sneak into our governments and into our laws.


jeg tror det er best å holde fokuset på religionen/ideologien *islam*. å si "det finnes ingen fredelige muslimer" er å starte en kamp du ikke kan vinne. det som kan bevises er at koranen oppfordrer til vold og er full av motsigelser (les om problemer med "abrogation"). dette gjør at koranen er farlig fordi det er masse rom for forskjellige fortolkninger. islam har ingen levende overhode/profet, er ikke organisert i den forstand at det finnes mange forskjellige sekter, men det alle har felles er koranen og potensialen til å tolke den på en måte som fører til dødelige konsekvenser og vi KAN IKKE tillate at islam sniker seg inn i regjeringen og inn i lovverket.

No comments:

Post a Comment