Wednesday, 3 August 2011

self defense in norway

Inne på et arrangement på Facebook som kaller seg "Ingen rasister i våre gater" planlegges det demonstrasjoner mot SIAN's arrangementer. I den anledning vil jeg minne SIAN om at man med hjemmel i norsk straffelov §48 helt lovlig kan forsvare seg dersom man føler seg truet av slike "antirasister". Oppfører folk seg truende kan man hevde nødvergerett og man kan til og med foreta sivil pågripelse med hjemmel i straffeprosessloven §171-176.

No comments:

Post a Comment